д-р Христо Кьосев - управител

Специалист: Педиатър

д-р Неделчо Капанджиев

Специалист: Спортна медицина

д-р Орлин Симов

Специалист: Спортна медицина

д-р Христо Йорданов

Специалист: Физиотерапия

д-р Красимира Чобанова

Специалист: Невролог

д-р Светомир Михайлов

Специалист: Невролог

ф-р Диана Василева

м.с. Калина Добруджанска

м.с. Петранка Ковачева

м.с. Тинка Чолакова

Таня Иванова

Рехабилитатор

Илиана Георгиева

Рехабилитатор

Мариана Иванчовска

Рехабилитатор

Надежда Стойкова

Рехабилитатор

Зоя Маринова

Лаборант

Ниляй Мехмедова

Регистратор

Златка Петкова

организатор административна дейност

Анастас Костов

шофьор снабдител

Даниела Димова

санитар