д-р Христо Кьосев - управител

Специалист: Педиатър

д-р Неделчо Капанджиев

Специалист: Спортна медицина

д-р Христо Йорданов

Специалист: Физиотерапия

д-р Красимира Чобанова

Специалист: Невролог

д-р Светомир Михайлов

Специалист: Невролог

д-р Димитър Тодоров

ф-р Диана Василева

м.с. Калина Добруджанска

м.с. Петранка Ковачева

м.с. Тинка Чолакова

м.с. Венета Атанасова

Таня Иванова

Рехабилитатор

Илиана Георгиева

Рехабилитатор

Мариана Иванчовска

Рехабилитатор

Надежда Стойкова

Рехабилитатор

Красимира Йорданова

Рехабилитатор

Стефка Калистратова

Рехабилитатор

Христо Юнаков

Рехабилитатор

Татяна Димитрова

Лаборант

Златка Петкова

организатор административна дейност

Анастас Костов

шофьор снабдител

Даниела Димова

санитар