Физиотерапия и рехабилитация

д-р Христо Йорданов
рех. Илиана Георгиева
рех. Таня Иванова
рех. Мариана Иванчовска
рех. Надежда Стойкова


В медицинския център се лекуват спортисти от различни видове спорт, предимно със спортни травми – контузии, навяхване, изкълчване, фрактури, разтежения на сухожилия, радикулити, дископатии, периартрити.
Използват се различни физиопроцедури – солукс, кварц, магнит, ултразвук, различни електропроцедури (електрофреза, средночестотни и нискочестотни токове).
Провежда се и рехабилитация при спортисти след различни оперативни интервенции, като най-чести са пластика на предна кръстна връзка на колянна става, операции на странични коленни връзки и менискуси. Чести са и операциите на раменна става: предна нестабилност, луксации.
Провежда се и рехабилитация при счупване на кости на горен и долен крайник с контрактура на различни стави (обездвижване).
Наред с лечебната физкултура, физиопроцедури при тези заболявания се провежда и електростимулация на хипотрофиралата мускулатура и електростимулация при травматично увреждане на нерв.

Спортна медицина и травматология


Според изискванията на Наредба № 8 на МЗ, в кабинета се извършват задължителни периодични прегледи на спортисти, включващи обстоен вътрешен преглед и електрокардиографско изследване.
Кабинетът разполага със спирометър "Schiller", който ни дава възможност да правим пълно функционално изследване на дихателната система.
Известно е, че възстановяването на активно спортуващите е комплекс от съчетаването на физикални и медикаментозни методи. Един от приоритетите на работещите в кабинета е именно медикаментозното възстановяване, което само тук е съобразено с последните изисквания за борбата с употреба на допингиращи вещества.
Единствената по рода си стрес система "Cembridge heart", с която разполагаме, дава възможност за пълно изследване състоянието на сърдечния мускул при различни натоварвания.
Във връзка със съвместната програма на Община Варна и МЦРСМ "Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания" се правят плантографски изследвания на деца и подрастващи, с единствения по рода си подоскоп "Global Postular System".
За всички тях, благодарение на Община Варна, изследванията и консултациите са безплатни.
От възможностите, които предлагаме, могат да се възползват не само спортисти, но и граждани.
СМК са достъпни за всеки, който има нужда да получи компетентна помощ и съвет от нашите специалисти.

Функционална дейност и детски болести

д-р Христо Кьосев
м.с. Петранка Ковачева


В МЦРСМ I ЕООД гр. Варна в кабинет „Функционална дейност” разполагаме със следната апаратура:
Кардиодихателен анализатор „Космед” - използва се за функционално изследване на високоразрядни спортисти от града и района. От тях личат максималната кислородна консумация; ватово натоварване; кислороден пулс и вентилация, което показва функционалната работоспособност на спортистите.
Анализатор на телесен състав „Танита”, с който отчитаме 9 показатели. Те дават данни за мускулната маса, мастната тъкан, водата и сухото костно вещество в човешкото тяло, изразени в проценти. С „Танита” се провеждат етапни изследвания на децата от I до VIII клас, включени в програмата на Община Варна „Аз успявам” с наднормено тегло. Тези изследвания са безплатни за учениците, включени в групи от варненските училища.
Ергометър „Кетлер” – с него се проверява функционалната годност на всички спортуващи по време на периодичните, годишни, медицински прегледи.
В кабинета „Функционална дейност” се извършват профилактични и годишни периодични медицински прегледи, съгласно наредва 8 на МЗ за хората, занимаващи се активно със спортна дейност. Допълнително в кабинета се провеждат и етапни функционални изследвания на високоразрядни спортисти в зависимост от цикъла на подготовка.

Кабинет ЛФК

рех. Илиана Георгиева
рех. Мариана Иванчовска
рех. Таня Иванова
рех. Надежда Стойкова


Кабинета по Лечебна физкултура "ЛФК" в МЦРСМ гр. Варна разполага със следните уреди:
Бягаща пътека, 2 велоергометъра, крос тренажор, 2 степера, гладиатор и др., които се използват от децата от град Варна и окръга. Събрани в групи на всяко дете се прилага индивидуална оздравителна програма.
Заниманията по ЛФК обхващат 2 курса по 10 дни с подходящи комплекси от упражнения и механотерапия с дозирано времетраене приложени на всяко дете.
Учениците от I – VIII клас са включени в 2 общински програми, които са напълно безплатни:
- за наднормено тегло „Аз успявам”
- за гръбначни изкривявания „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания”

Спортна медицина и травматология

д-р Неделчо Капанджиев
м.с. Калина Добруджанска


В МЦРСМ има разкрит травматологичен кабинет, в който работят лекар и сестра.
Приемат се спортисти и граждани за прегледи и лечение със спортни и битови, остри и хронични мекотъканни костни травми и заболявания.
Дават се препоръки за двигателен режим във възстановителния период.
Извършват се спортно-медицински консултации за насочване на деца към определен вид спорт. Прегледите за спортисти са безплатни, а за граждани – платени.

Спортна медицина


В кабинет “Спортна медицина” се провеждат задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи спортна дейност с цел установяване здравословното и функционално състояние на лицата, които желаят да упражняват вид спорт, за да се изключат заболявания и противопоказания за спортна дейност.
Прегледите се извършват в обем и изисквания съобразно наредба № 8 на МЗ. Те се вписват в медицинска документация приложение №2 на лечебното заведение.
Медицинският преглед включва:
- Клиничен медицински преглед
- ЕКГ
- Антропометрични показатели
- Клинико-лабораторни изследвания
- Функционална диагностика
- Заключение за спортно тренировъчна дейност
В кабинета по спортна медицина се дават:
- спортно медицинска консултация по отношение на практикувания спорт
- препоръки при дадени здравословни състояния за вид спорт
- препоръки за корекции в тренировъчният процес, според здравословното и физическо състояние на спортуващия
- консултации по отношение на физикалното и медикаментозното възтановяване
- консултация за ранна и правилна диагностика на гръбначните изкривявания на подрастващите и насочването им към ЛФ процедури и указания за правилен двигателен режим.
- оказване на специализирана доболнична помощ, чрез извършване на мануална терапия при проблеми и болки в гърба и кръста,като дава указание за подходящ двигателен режим и лечение.
- спортно медицинска консултация на граждани с цел укрепване и подобряване на своето здравословно и физическо състояние и препоръки за осъществяването им.


Кабинети


Физиотерапия и рехабилитация

Физиотерапия


Клинична лаборатория

Клинична лаборатория


Спортна медицина и вътрешни болести


Функционална дейност


Кабинет ЛФК

Лечебна физкултура


Спортна медицина и спортна травматология


Регистратура


Спортна медицина